Banka Bonosu sirküleri hk.

Banka Bonosu sirküleri hk.

05/11/2012 tarihli açıklamamızda 13 Eylül 2012 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız raf kayıt başvurusu sonucunda 4,000,000,000 TL tutarında banka bonosu ve/veya tahvillerimizin kurul kaydına alındığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2012/42 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu.

Bu ilgili Raf kayıt başvurumuz içerisinden kullanılmak üzere;450 Milyon Türk Lirası nominal değerli 102 gün vadeli banka bonosu, 150 Milyon Türk Lirası nominal değerli 178 gün vadeli banka bonosu ve 150 Milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili yaptığımız başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Mart 2013 tarihinde onaylanmıştır.

Satışa konu olan toplam 750,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarı olan 750,000,000 TL nominalden daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,000,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Banka bono ve tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Mart 2013 tarihinde onaylanan “Sirküler” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Banka Bono/Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 27-28-29 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Ek: Sirküler

 

Banka Bonosu sirküleri hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now