Banka Bonosu sirküler hk.

Banka Bonosu sirküler hk.

09/05/2013 tarihli açıklamamızda 14 Şubat 2013 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda 6,700,000,000 TL tutarında banka bonosu ve/veya tahvillerimize ilişkin İzahnamenin onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2013/15 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu.

350 Milyon Türk Lirası nominal değerli 91 gün vadeli ve 100 Milyon Türk Lirası nominal değerli 140 gün vadeli 2 adet banka bonosu ve 300 Milyon Türk Lirası nominal değerli 370 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Kasım 2013 tarihinde onaylanmıştır.

Satışa konu olan toplam 750,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarı olan 750,000,000 TL nominalden daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 900,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Banka bonoları ve iskontolu tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sirküler” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Banka Bonosu ve Kuponlu Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 12-13-14 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek:   Sirküler

 

Banka Bonosu sirküler hk..

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now