Banka Bonosu sirküler hk.

Banka Bonosu sirküler hk.

09/05/2013 tarihli açıklamamızda 14 Şubat 2013 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda 6,700,000,000 TL tutarında banka bonosu ve/veya tahvillerimize ilişkin İzahnamenin onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2013/15 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu.

275 Milyon Türk Lirası nominal değerli 92 gün vadeli ve 75 Milyon Türk Lirası nominal değerli 127 gün vadeli 2 adet banka bonosu ve 400 Milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05 Ağustos 2013 tarihinde onaylanmıştır.

Satışa konu olan toplam 750,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarı olan 750,000,000 TL nominalden daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,125,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Banka bonoları ve iskontolu tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan “Sirküler” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 12-13-14 Ağustos 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Banka Bonosu sirküler hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now