Banka Bonosu itfası hk. (TRQGRAN71313)

Banka Bonosu itfası hk. (TRQGRAN71313)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Aralık 2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.04.02-2753-12065 sayılı izni ve 86/BB-1187 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 9-10-11 Ocak 2013 tarihlerinde talep toplama ile 14/01/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 179 gün vadeli, TRQGRAN71313 ISIN kodlu, 166.017.849 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (12/07/2013) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Banka Bonosu itfası hk. (TRQGRAN71313)

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now