Banka Bonosu ihracı hk.

Banka Bonosu ihracı hk.

04/04/2011 tarihli açıklamamızda Bankamızca 750 Milyon Türk Lirası nominal değerli ve 179 gün vadeli banka bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verildiği ve söz konusu ihraçla ilgili olarak 04 Mayıs 2011 tarihi itibariyle SPK'ya gerekli başvurunun yapıldığı duyurulmuştu.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13/05/2011 tarihinde kurul kaydına alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname güncelleme metni ve sirküler ayrıca yayınlanacaktır.

Garanti Bankası'nın 179 gün vadeli Banka Bonosuna ilişkin talep toplama tarihleri 23-24-25 Mayıs 2011'dir.

 

Banka Bonosu ihracı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now