Banka Bonosu dağıtım sonucu hk.

Banka Bonosu dağıtım sonucu hk.

T.Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105-03.01-99-640 sayılı onayı ile 8/BB-920 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 350 Milyon TL nominal tutarındaki 92 gün vadeli ve 650 Milyon TL nominal tutarındaki 176 gün vadeli

Banka Bonolarının ihracı 23-24-25 Ocak tarihleri arasındaki talep toplama sonucunda 26 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

23-24-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda 92 gün vadeli banka bonosuna 457,408,941.- TL nominal ; 176 gün vadeli banka bonosuna 766,759,613.- TL nominal talep gelmiştir.

 

Halka arz ile ilgili tahsisat ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında satış sonuçlarına ait bilgiler ekte tabloda sunulmaktadır.

Banka Bonosu dağıtım sonucu hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now