Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 5 Kasım 2014 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 81 gün vadeli 250 Milyon TL nominal değerinde, 169 gün vadeli 150 Milyon nominal değerinde 2 adet banka bonosu ve 368 gün vadeli 350 Milyon TL nominal değerinde 1 adet iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1.100.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.

19 Kasım 2014 tarihinde 81 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 8,37664%, Bileşik Faiz Oranı 8,65389% ve Satış Fiyatı 98,175 TL, 169 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 8,49629%, Bileşik Faiz Oranı 8,69051% ve Satış Fiyatı 96,215 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 8,80083%, Bileşik Faiz Oranı 8,79774%, Satış Fiyatı 91,850 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bono ve tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları  aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

 

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now