Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

T.Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Temmuz 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105-03.01-1808-7403 sayılı onayı ile 47/BB-826 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 178 gün vadeli 250 Milyon TL nominal ve 77 gün vadeli 250 Milyon TL nominal olmak üzere toplam 500 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ihracı ve ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 500.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.

20 Temmuz 2012 tarihinde 178 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %8,72661, Bileşik Faiz Oranı %8,92183 ve Satış Fiyatı 95,918 TL ve 77 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %8,61514, Bileşik Faiz Oranı %8,91286 ve Satış Fiyatı 98,215 olarak belirlenmiştir.

17-18-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 500 Milyon TL nominal banka bonolarına yatırımcılardan toplam 685,449,834 TL nominal talep gelmiştir

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları ekteki duyuruda sunulmaktadır.

 

Ek : Dağıtım Sonuçları

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now