Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

T.Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10 Ağustos 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105-04.02-1976-8303 sayılı onayı ile 51/BB-293 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 179 gün vadeli 100 Milyon TL nominal ve 88 gün vadeli 250 Milyon TL nominal olmak üzere toplam 350 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ihracı ve ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 350.000.000 TL nominal halka arz miktarının 500.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.

15 Ağustos 2012 tarihinde 179 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %8,17373, Bileşik Faiz Oranı %8,34405 ve Satış Fiyatı 96,146 TL ve 88 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %7,85668, Bileşik Faiz Oranı %8,09410 ve Satış Fiyatı 98,141 olarak belirlenmiştir.

13-14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 350 Milyon TL nominal banka bonolarına yatırımcılardan toplam 432,156,971 TL nominal talep gelmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

 

EK: Dağıtım Sonuçları

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now