Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

T.Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Aralık 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105-04.02-2753-12065 sayılı onayı ile 86/BB-1187 ve 106/T-1187 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 77 gün vadeli 400 Milyon TL nominal , 179 gün vadeli 200 Milyon TL nominal banka bonosu ve 368 gün vadeli 150 Milyon TL nominal banka tahvili olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve İskontolu Banka Tahvili ihracı ve ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1,000.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.

11 Ocak 2013 tarihinde 77 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %6,40413, Bileşik Faiz Oranı %6,56795 ve Satış Fiyatı 98,667 TL ,179 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %6,58211, Bileşik Faiz Oranı %6,69254 ve Satış Fiyatı 96,873 olarak ve 368 günlük Garanti Banka Tahvili Basit Faiz Oranı %6,95082, Bileşik Faiz Oranı %6,94888 ve Satış Fiyatı 93,451 TL olarak belirlenmiştir.

9-10-11 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 750 Milyon TL nominal banka bonoları ve banka tahviline yatırımcılardan toplam 1,235,926,431 TL nominal talep gelmiştir. Toplam ihraç tutarı 1,000,000,000 TL nominale artırılmıştır.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonosu ve banka tahvili almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları ekteki tabloda sunulmaktadır.

 

Banka Bonosu dağıtım sonuçları hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now