Banka Bonosu Sirküler hk.

Banka Bonosu Sirküler hk.

400 Milyon Türk Lirası nominal değerli 77 gün vadeli ve 200 Milyon Türk Lirası nominal değerli 179 gün vadeli iki adet banka bonosu ve 150 Milyon Türk Lirası nominal değerli 368 gün vadeli iskontolu banka tahvili ihracı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde kurul kaydına alınmıştır.

Satışa konu olan toplam 750,000,000 TL nominal tutarındaki ihraca toplam ihraç tutarı olan 750,000,000 TL nominalden daha fazla talep gelmesi durumunda toplam tutar 1,000,000,000 TL nominal tutara kadar arttırılabilecektir. Banka bonoları ve tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde onaylanan “Sirküler” ekte yer almaktadır.

Garanti Bankası Banka Bono/Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama işlemi 9-10-11 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

EK:Sirküler

Banka Bonosu Sirküler hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now