Banka Bonosu İzahnamesi hk.

Banka Bonosu İzahnamesi hk.

07/05/2012 tarihli açıklamamızda Bankamızca 350 Milyon Türk Lirası nominal değerli 91 gün vadeli ve 400 Milyon Türk Lirası nominal değerli 179 gün vadeli toplam 750,000,000 TL nominal (ihraca ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 1,000,000,000 TL'ye arttırılabilecektir) iki adet banka bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi için Bankamız tarafından 27 Nisan 2012 tarihi itibariyle SPK'ya yapılan başvurumuz sonucunda, sözkonusu banka bonolarının 4 Mayıs 2012 tarihinde SPK tarafından kurul kaydına alındığı duyurulmuştu.

Garanti Bankası Banka Bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 4 Mayıs 2012 tarihinde SPK kurul kaydına alınan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 09 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilen izahname güncelleme metni ektedir.

Garanti Bankası banka bonosuna ilişkin talep toplama 14-15-16 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir

 

Ek : Onaylı İzahname

Banka Bonosu İzahnamesi hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now