Banka Bonosu İzahname güncelleme metni hk.

Banka Bonosu İzahname güncelleme metni hk.

05/11/2012 tarihli açıklamamızda 13 Eylül 2012 tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız raf kayıt başvurusu sonucunda 4,000,000,000 TL tutarında banka bonosu ve/veya tahvillerimizin kurul kaydına alındığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2012/42 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu

Garanti Bankası Banka Bono/Tahvil halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde SPK kurul kaydına alınan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 25 Aralık 2012 tarihinde tescil edilen izahname güncelleme metnimiz ektedir.

Garanti Bankası Banka Bono/Tahvil ihraçlarına ilişkin talep toplama 9-10-11 Ocak 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

EK:Izahname

Banka Bonosu İzahname güncelleme metni hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now