Banka Bonosu İhraç Edilmesine İlişkin onaylar hk.

Banka Bonosu İhraç Edilmesine İlişkin onaylar hk.

04/04/2011 tarihli açıklamamızda Bankamızca 750 Milyon Türk Lirası nominal değerli ve 176 gün vadeli banka bonosu ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verildiği ve söz konusu ihraçla ilgili olarak 01 Nisan 2011 tarihi itibariyle SPK'ya gerekli başvurunun yapıldığı duyurulmuştu.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13/04/2011 tarihinde kurul kaydına alınmıştır.

Garanti Bankası 176 gün vadeli 750,000,000 TL nominal tutarındaki Banka Bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13 Nisan 2011 tarihinde onaylanan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından 15 Nisan 2011 tarihinde tescil edilen izahname günceleme metni ektedir. Garanti Bankası banka bonosuna ilişkin talep toplama tarihleri 18-19-20 Nisan 2011'dir.

 

EK: İzahname

Banka Bonosu İhraç Edilmesine İlişkin onaylar hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now