Banka Bonosu Dağıtım Sonuçları

Banka Bonosu Dağıtım Sonuçları

T.Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05 Kasım 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.105-04.02-2450-10606 sayılı onayı ile 69/BB-1187 ve 89/T-1187 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 91 gün vadeli 300 Milyon TL nominal, 179 gün vadeli 300 Milyon TL nominal banka bonosu ve 368 gün vadeli 150 Milyon TL nominal banka tahvili olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ihracı ve ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 950.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabileceğine dair yetki alınmıştır.

12 Kasım 2012 tarihinde 91 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %6,33147, Bileşik Faiz Oranı %6,48353 ve Satış Fiyatı 98,446 TL, 179 günlük Garanti Banka Bonosu Basit Faiz Oranı %6,72561, Bileşik Faiz Oranı %6,84092 ve Satış Fiyatı 96,807 olarak ve 368 günlük Garanti Banka Tahvili Basit Faiz Oranı %7,32809, Bileşik Faiz Oranı %7,32593 ve Satış Fiyatı 93,120 TL olarak belirlenmiştir.

7-8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam 750 Milyon TL nominal banka bonolarına yatırımcılardan toplam 1,207,521,823 TL nominal talep gelmiştir. Toplam ihraç tutarı 950,000,000 TL nominale artırılmıştır.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

 

Banka Bonosu Dağıtım Sonuçları

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now