Banka Bonosu Borçlanma Aracı İtfası hk.

Banka Bonosu Borçlanma Aracı İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-99-640 sayılı izni ve 8/BB-920 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 23-24-25 Ocak 2012 tarihlerinde talep toplama ile 26/01/2012 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 176 gün vadeli, TRQGRAN71214 ISIN kodlu, 650.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (20/07/2012) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Banka Bonosu Borçlanma Aracı İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now