Banka Bonosu Borçlanma Aracı İtfası hk.

Banka Bonosu Borçlanma Aracı İtfası hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Mart 2012 tarihli B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-866-3462 sayılı izni ve 19/BB-293 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden, Bankamızca 4-5-6 Nisan 2012 tarihlerinde talep toplama ile 09/04/2012 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 102 gün vadeli, TRQGRAN71222 ISIN kodlu, 479.714.981 TL nominal değerli banka bonosunun bugün (20/07/2012) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

Banka Bonosu Borçlanma Aracı İtfası hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now