Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ile Bankamız arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesinin, 2021 hesap dönemi sonu itibarıyla sona ermesi nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi uyarınca, Bankamızın, 2022 hesap dönemi itibarıyla bağımsız denetçi seçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.10.2021 tarihli toplantısında, 2022 hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now