Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

Bankamızın 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Bankamız Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2022 tarih, 10552 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.


Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now