Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

Bankamızın 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Bankamız Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2018 tarihinde tescil edilmiş ve 09.04.2018 tarih, 9554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now