Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Hk.

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Hk.

Bankamız ile Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG) arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesinin, 2009 hesap dönemi itibariyle sona ermesi ve "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaaliyetleri hakkında Yönetmelik"in 12. ve Geçici 2. maddeleri uyarınca, Bankamızın 2010 hesap dönemi itibariyle bağımsız denetçi rotasyonu uygulama zorunluğu bulunması nedeniyle, 14.10.2009 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında, 2010-2011-2012 hesap dönemlerinin denetimini kapsıyacak şekilde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte Touche) bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now