Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hk.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hk.

Bankamızın 2010-2011-2012 hesap dönemlerine ilişkin sürekli bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilerek, 1 Nisan 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte) ile Bankamız arasındaki bağımsız denetim sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle,

2013-2014-2015 hesap dönemlerinin denetimini kapsayacak şekilde yeniden sözleşme imzalanması hususunda Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin (Deloitte) seçimine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now