Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hk

Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hk

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 17.03.2023 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now