Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hk.

Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hk.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, 2018 yılı hesap dönemi için yeniden seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now