Search

Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hakkında

Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hakkında

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) ile Bankamız arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesinin, 2016 hesap dönemi itibarıyla sona ermesi nedeniyle, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği”nin 26. maddesi uyarınca, Bankamızın, 2017 hesap dönemi itibarıyla bağımsız denetçi rotasyonu uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06.10.2016 tarihli toplantısında, 2017 hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Bağımsız Denetim Firmasının seçimi hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now