Ana Sözleşme Madde Değişikliği İzinleri

Ana Sözleşme Madde Değişikliği İzinleri

Gündem:.

  • Açılış, Başkanlık Divanı’nın teşkili
  • Başkanlık Divanı’na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
  • Bankamız Anasözleşmesinin 38 ve 45 inci maddelerinin değiştirilmesi.

 

Ana Sözleşme Madde Değişikliği İzinleri

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now