2020 yılı beklentilere yönelik değerlendirmeler hk

2020 yılı beklentilere yönelik değerlendirmeler hk

Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, T. Garanti Bankası A.Ş, 2020 yılına ait beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamıştır. KAP’ta, Banka’nın web sitesi ve www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yayınlanan ilgili sunuma Faaliyet Planı Sunumları bölümünden ulaşabilirsiniz.

Covid-19 salgını nedeniyle faaliyet ortamında gerçekleşen değişiklikler neticesinde, 2020 yılsonu beklentilerinde aşağıdaki tabloda belirtilen revizyonlar yapılmıştır.

 

2020 FAALİYET PLANI

GÜNCELLENMİŞ 2020 BEKLENTİLERİ

TL Krediler (Yıllık Büyüme)

15-18%

~25%

YP Krediler (ABD$ cinsinden, Yıllık Büyüme)

Daralma

Daralma

Swap fonlama giderleri dahil TÜFE gelirleri hariç Net Faiz Marjı

70-80bp
genişleme

~50bp
genişleme

Net Ücret ve Komisyonlar

(Yıllık büyüme)

Yüksek-tek haneli büyüme

Yüksek-tek haneli daralma

Operasyonel Giderler

(Yıllık büyüme)

10-13%

 

Takipteki Krediler

~ 6.5%

~6.5%

Net Toplam Kredi Riski Maliyeti

(kur etkisi hariç)

~ 200bp

 

Ort. Özkaynak Karlılığı

15-18%

10-13%

2020 yılı beklentilere yönelik değerlendirmeler hk

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now