Search

2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 04.03.2021 tarihli toplantısında,

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme’sinin “Karın Taksimi” başlıklı 45inci maddesine uygun olarak, Bankamızın 2020 yılında oluşan vergi sonrası 6.238.002.719,48 Türk Lirası kârı ile ilgili olarak;

  • Bankamızın ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 413.800.000 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 14,85 olan 623.800.000,00 TL nakit brüt temettü bedelinin Ortaklarımıza dağıtılması;
  • 5 Nisan 2021 tarihinde kârın dağıtımına başlanması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması;

hususlarının Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2020 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.

2020 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now