2018 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk

2018 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.03.2019 tarihli kararına istinaden Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile Banka Esas Sözleşme’sinin “Karın Taksimi” başlıklı 45inci maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde Banka'nın büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek 6.638.235.755,02 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 2018 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu, ekte yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.

* Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below

2018 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk

Kar Dağıtımı KAP Açıklaması

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now