2017 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında

2017 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 31 Ocak 2018 tarihli toplantısında,

Bankamızın 2017 yılında oluşan vergi sonrası 6.343.919.301,93 Türk Lirası karının Banka  Esas Sözleşme’sinin “Karın Taksimi” başlıklı 45inci maddesine uygun olarak;

Bankamızın ödenmiş sermayesi  olan  4.200.000.000,00 TL’nin %5’ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt  temettü, 1.540.000.000,00 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin  % 41,66’sı  olan 1.750.000.000,00 TL nakit brüt temettünün dağıtılması hususu yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulması, kar dağıtımına 24 Nisan 2018 tarihinde başlanılması ve  kar dağıtımına  ilişkin  yasal  başvuru  ve  prosedürlerin  yerine getirilmesi  için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2017 yılına ait  kar dağıtım tablosu ektedir.

2017 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now