2012 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

2012 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 07 Mart 2013 tarihli toplantısında,

Bankamız 2012 yılında oluşan vergi sonrası 3.070.324.738,88 Türk Lirası karın Banka Ana Sözleşme’nin “Karın Taksimi” başlıklı 45inci maddesine uygun olarak;

Ortaklarımıza, Bankamız ödenmiş sermayesi olan 4.200.000.000,00 TL’nin %5’ine tekabül eden 210.000.000,00 TL birinci nakit brüt temettü, 386.500.000,00 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 14,20’si olan 596.500.000,00 TL nakit brüt temettü dağıtılması,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi’nden istisna tutularak 2007 yılı karından özel fon hesabına ayrılan 567.226.044,94 Türk Lirası tutarın, ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması,

Hususlarının 30 Nisan 2013 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ortaklarımızın onayına sunulması, Kar dağıtımına 06 Mayıs 2013 tarihinde başlanılması ve Kar dağıtımına ilişkin yasal başvuru ve prosedürlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2012 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.

 

2012 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now