2010 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

2010 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03 Mart 2011 tarihli toplantısında, 2010 yılında oluşan vergi sonrası 3.145.232.842,38 TL karın, Banka Ana Sözleşmesi'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza, Bankamız ödenmiş sermayesi olan 4.200.000.000 TL'nin %5'ine tekabül eden 210.000.000 TL birinci nakit brüt temettü, 360.000.000 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %13.57'si olan 570.000.000.-TL nakit brüt temettü dağıtılması, Bankada bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan 2.360.974.846,41 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına kaydedilmesi, Kar dağıtımına ilişkin yasal başvuru ve prosedürlerin tamamlanarak nakit brüt temettü dağıtımının 11 Nisan 2011 tarihinde başlatılması ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması, Hususlarının 31 Mart 2011 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2010 yılına ait kar dağıtım tablosu ektedir.

 

2010 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now