Stratejimiz & Değer Yaratımımız

Sağlam aktif kalitesinden ödün vermeden sermaye yaratarak, disiplinli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi, bankanın güçlü adımlarla ilerlemesini sağlar.

Daha fazla müşteriye ulaşma, değer yaratımını hızlandırmak ve güçlendirmek amacıyla Garanti BBVA müşterilerin olduğu her yerde bulunarak, müşterilerinin ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerine her an, diledikleri kanaldan erişebilmelerini ve kanallar arasında kesintisiz ve tutarlı bir deneyim yaşamalarını sağlamayı önceliklendirir.

Banka;

  • Teknolojiyi ve insani öğeleri harmanlayarak;
  • Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı,
  • Finansal sağlıklarını gözetmeyi ve doğru finansal kararlar vermelerini sağlamayı,
  • Müşterilerinin işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine destek olmayı ve
  • Finansal hizmetlerini herkese ulaştırabilmeyi amaçlıyor.

Müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin sayesinde daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik konusunda karar vericileri ve sektörü pozitif yönde etkilemeye ve sürdürülebilirliği ana akım haline getirmeye büyük önem veriyor. Bunların yanı sıra Banka, paydaşlar ve stratejik ortaklıklar tarafından öncelikli kabul edilen konulara odaklanan toplumsal programları ve etki yatırımı odaklı kredi kullandırımlarıyla Garanti BBVA, ortak değer yaratarak pozitif değişimi destekliyor.

Garanti BBVA, iş modelinin merkezine dijitalleşmeyi koyarak; sektörel dönüşüme öncülük etmeyi, en iyi teknolojik altyapıya sahip olmayı, hizmet verdiği tüm kanallarda etkin ve üretken olmayı hedefliyor. Değişen müşteri beklentilerini hızla karşılamak ve gelişen teknolojileri iş modeline adapte etmek üzere ele aldığı projeleri çevik metot yaklaşımlarıyla yürüten Garanti BBVA, operasyonel mükemmellik önceliğiyle iş modelinde üretkenliği en büyük prensibi haline getiriyor. Bu kapsamda sürekli gelişme prensibiyle iş süreçlerini yenilemeye, yalınlaştırmaya ve müşteri deneyimini iyileştirmeye ve süreçlerini otomatize etmeye devam ederek operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca finansal ve finansal olmayan riskleri de her zaman yakından takip ederek proaktif bir yönetim biçimi sergiliyor.

Gelişen teknolojiler ve veri kaynaklarının yarattığı fırsatları iş modeline entegre eden Garanti BBVA, gelişmiş veri analitiği ve yapay zekadan faydalanarak müşteri yönetimini daha analitik bir yaklaşımla ele alıyor. Aynı zamanda, bu çıktıları organizasyonel modelinde de kullanarak iş sonuçlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Daima geleceği hayal edip tasarlayan, daha önce sunulmamışı sunmaya çalışan Garanti BBVA; bu doğrultuda yetkin, donanımlı, büyük düşünebilen, çevresine ve toplumuna saygılı, sorumlu ve ahlaklı bankacılar yetiştirmeyi, iş modelinin sürdürülebilirliğinin vazgeçilmez parçası olarak kabul ediyor. Tüm ilerlemelerin arkasında insan kaynağı olduğu bilinciyle genç ve yaratıcı yetenekleri sürekli olarak Garanti BBVA'ya katmak, eğitmek ve geliştirmek, çalışanlara yeteneklerini gösterebilecekleri ortamlar sağlamak, fırsatlar sunmak, başarılarını görmek ve ödüllendirmek tüm sistemin temel yapıtaşlarını oluşturuyor.