Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Politikası

 

Sürdürülebilirliği, paydaşlarımız ile uzun vadeli değerleri paylaşarak gelecek için güçlü ve başarılı bir iş modeli yaratma taahhüdü olarak tanımlıyoruz

Devamı

 

Değer Yaratımımız

 
Öncelikli Konularımız
GRUP # ÖNEMLİ KONU SIRA NO ÖNEMLİ KONU İLGİLİ SKH’LER
MÜŞTERİ DENEYİMİ 1 Müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyetinin artırılması
8 Finansal sağlık ve müşterilerin biliçli karar vermelerine destek
FİNANSAL PERFORMANS 4 Finansal performans (borç ödeme kabiliyeti dahil) ve ekonomi
üzerindeki doğrudan ve dolaylı etki
KURUMSAL YÖNETİM VE RİSK YÖNETİMİ 5 Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı
12 İyi kurumsal yönetim
3 Risk ve kriz yönetimi (finansal ve finansal olmayan risklerin entegre
yönetimi dahil)
14 Mevzuata uyum
DİJİTAL DÖNÜŞÜM 6 Müşteri gizliliği ve bilgi güvenliği
2 Dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme
İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM 10 Çalışanlara yatırım
SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 7 Müşteri ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) risklerinin yönetimi
11 İklim değişikliği ve enerji
9 Sürdürülebilir bankacılığın gelişmesinde öncülük
13 Paydaşlarla diyalog

Devamı

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi

Güçlü kurumsal yapısıyla Garanti Bankası, sürekli değer yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme kaydetmeyi hedefliyor.

Garanti Bankası, sürdürülebilirlik konseptinin, paydaşları için değer yaratmak amacıyla karar alma mekanizmalarına ve iş süreçlerinin içine yerleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır ve bunun sonucu olarak Komite Üyeleri ile birlikte tüm önemli faaliyet alanlarını temsil eden bir sürdürülebilirlik ekibi yapısını kuruluşunun tamamına entegre etmiştir.

Banka’nın tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik açısından koordine etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, Banka’nın sürdürülebilirlik raporunu resmi olarak gözden geçiren ve onaylayan en yüksek komitedir ve başkanlığını bir Kurul üyesi yapmaktadır.

(Garanti Bankası’nın Sürdürülebilirlik Yönetimi yapılanması ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.)

 

Öncelikli Konularda Performans Göstergeleri