Çalışan Komitesi

Çalışan Komitesi, Garanti BBVA’nın İnsan Kaynakları politikasını belirlemek, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmaları koordine etmek ve sonuçları takip ederek gerekli olması durumunda aksiyon planlarını oluşturmaktan sorumludur. Eğitimin ve gelişimin yaygınlaşması konusunda yönetimden destek alarak Banka gelişimini artırmayı amaçlar, eğitimlerin işe yansımalarını takip eder. 

Komite 2018 yılında 3 kez toplanmıştır.

Komite Üyeleri

Javier Bernal Dionis (Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Fuat Erbil (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. M. Cüneyt Sezgin (Yönetim Kurulu Üyesi), Mahmut Akten (GMY), Didem Dinçer Başer (GMY), B. Ebru Edin (GMY), Cemal Onaran (GMY), İlker Kuruöz (GMY), Aydın Güler (GMY), Ali Temel (Kredi Riski Yönetimi Başkanı), Aydın Düren (GMY), Selahattin Güldü (GMY), Osman Tüzün (GMY), Işıl Akdemir Evlioğlu (GÖSAŞ-GM)